Så väljer rätt bokföringsbyrå

Uppsala är en universitetsstad som satsar mycket på innovation och entreprenörskap. Uppsala har därför en stor mängd små och medelstora företag. Många av dessa företag behöver hjälp med löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, skatteplanering och andra bolagsfrågor. Kompetetensen bland Uppsalas bokföringsbyråer är stor och det kan ditt företag tjäna på.

Grunden i företagets ekonomiska redovisning är den löpande bokföringen. Här listas alla affärshändelser genom kontering och verifikationsnumrering. Vid varje månadsslut görs avstämningar och kontroller av konton och balansposter för skatt och moms. Dessutom tas preliminära resultat- och balansräkningar fram så att företaget kan följa den ekonomiska utvecklingen och göra eventuella förändringar i styrningen av ekonomin.

Uppsalas bokföringsbyråer har en gedigen erfarenhet och kunskap om företagsekonomi och bokföring. Du kan alltså med gott samvete lämna över bokföringen och andra ekonomiska frågor till en bokföringsbyrå. Ja, faktum är att många bokföringsbyråer i Uppsala kan fungera som företagets ekonomiavdelning. Att de flesta bokföringsbyråer även har juridisk kompetens inom skatterätt och bolagsrätt samt revisionserfarenhet är inte direkt en nackdel.

Oavsett vilken typ av lösning du väljer för bokföringen är det klokt att låta en och samma bokföringsbyrå sköta såväl den löpande bokföringen som bokslut och årsredovisning. Om byrån har hanterat den löpande bokföringen under räkenskapsåret är det nämligen mycket enkelt för byrån att sammanställa årsrapporterna. Det gör att du sparar både tid och pengar.

Klicka här för att ta in offerter från utvalda bokföringsbyråer i Uppsala!

Börja här - helt gratis!